Enkele termen uitgelegd door het Luxassur - Team!

 • De quotiteit is de procentuele
  verhouding tussen de waarde van een onroerend goed (zonder aankoopkosten) en
  het kapitaal dat ontleend wordt om dat onroerend goed te financieren.

  Stel:

  -Je koopt een huis van 200.000 euro
  en je moet om deze aankoop te financieren 200.000 euro lenen. Dan is je
  quotiteit 100%.

  -Je koopt een huis van 200.000 euro
  en je moet om deze aankoop te financieren 150.000 euro lenen. Dan is je
  quotiteit 75%

  of: (te lenen bedrag / waarde
  onroerend goed) x 100 = quotiteit in %

   

  In de meeste gevallen (een normale
  quotiteit) ligt deze tussen de 75 en de 100%. 
  Bij een hogere quotiteit zal de rentevoet meestal ook hoger liggen.

   

  Wanneer men een quotiteit van meer
  dan 100% heeft, bijvoorbeeld wanneer de aankoopkosten (notaris, etc) worden mee
  ontleend, dan zal er veelal een toeslag aangerekend worden op de rentevoet. Een
  quotiteit van meer dan 100% is dan eerder uitzonderlijk, maar komt meer en meer
  voor.

   

  Variabele rentevoet

  Een variabele rentevoet is meestal
  goedkoper dan een vaste rentevoet. Bij een variabele rentevoet heb je de
  mogelijkheid dat je rentevoet zal verhogen of verlagen op de vooraf
  gedefinieerde scharnierpunten en dit binnen een bepaalde boven- en ondergrens
  (cap).

  Deze scharnierpunten kan men vooraf
  bepalen.

   

   Voorbeelden van mogelijke keuzes zijn:

  1/1/1 : jaarlijkse aanpasbaar - elk
  jaar wordt de rentevoet herzien

  3/3/3 : 3-jaarlijks aanpasbaar - elke
  drie jaar wordt de rentevoet herzien

  5/5/5 : 5-jaarlijks aanpasbaar - elke
  vijf jaar wordt de rentevoet herzien

  10/5/5 : Eerste herziening na 10
  jaar, daarna om de 5 jaar

  enz..

  Bij een jaarlijks aanpasbare formule
  kan tijdens de eerste drie jaar de rentevoet maximaal 1% stijgen per jaar. Dit
  ter bescherming van de consument. Na deze periode kan de schommeling hoger zijn,
  maar steeds binnen de afgesproken cap op het moment dat de lening afgesloten
  werd.

   

  Schuldsaldoverzekering /
  Schuldsaldopolis

  Wanneer u een (hypothecaire) lening
  of een afbetaling wenst te verzekeren, kan u dit via een
  schuldsaldoverzekering. (kan = niet wettelijk verplicht, wel aan te
  raden).  Met een schuldsaldoverzekering
  kan u het uitstaande saldo van uw lening dekken. Dit wil zeggen dat wanneer u
  komt te overlijden tijdens de looptijd van uw krediet een deel van de lening -
  dat op voorhand bepaald werd - door de verzekering zal betaald worden.

   

  Via een schuldsaldoverzekering kan u
  uw nabestaanden een financiële kater besparen.

   

  2

   

  Herfinancieren = besparen?

   

   

  Laten we dit kort schetsen aan de
  hand van een voorbeeld:  VOORBEELD  Stel dat u in 2005 200.000 EUR geleend heeft op 20 jaar, aan een vaste
  rentevoet van 6 procent. Vijf jaar later wilt u de resterende 170.000 EUR
  aan kapitaal bij een andere bank herfinancieren aan 5 procent. Loont dat
  ook de moeite?  BATEN:  Met een vaste rentevoet van 5 procent op het uitstaande kapitaal
  van 170.000 betaalt u 70.137,99 EUR aan intresten in plaats van 85.648,60
  EUR bij 6 procent.

  Besparing: 15.510,61 EUR  KOSTEN:   Wederbeleggingsvergoeding (3 maanden intrest): 2.550 EUR

  Handlichtingskosten: 600 à 700 EUR

  Hypotheekkosten (aktekosten, registratierechten, inschrijvingstaks,
  honoraria notaris): 5.100 EUR

  Dossierkosten: 300 à 400 EUR

  Totaal kosten: 8.650 EUR

   

Meer advies in hypothecair krediet