Krediet via 2de pijler

Vastgoed financiering via de tweede pijler...

De Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) en de Wet op het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ-wet) bieden uitdrukkelijk de mogelijkheid om vastgoed te financieren via de tweede pensioenpijler, waar inpandgevingen en voorschotten worden toegestaan voor bepaalde vastgoedfinancieringen.

De tweede pijler omvat de aanvullende pensioenen die ontstaan naar aanleiding van de beroepsactiviteit, namelijk de groepsverzekering, de individuele pensioentoezegging ( IPT ) en het vrij aanvullend pensioen zelfstandigen. Die mogelijkheden van de tweede pijler worden relatief weinig benut.

Ongeacht het type van aankoop, in privé, in vennootschap of vruchtgebruik/naakte eigendom...