Fiscale optimalisatie werknemers

Voor werknemers ( via hun werkgever )...

Het aanvullend pensioen wordt sterk aangeraden door Luxassur. Het aanvullend pensioen dat de facto rechtstreeks aan de beroepsactiviteit gebonden is en dat het in het kader van die beroepsactiviteit werd opgebouwd.

Een belangrijk verschil met het wettelijk pensioen is de vrijblijvendheid ervan. Van een verplichting is dus nergens sprake. In het geval van loontrekkenden zijn groepsverzekeringen een goed voorbeeld van een aanvullend pensioen.

Deze zijn extra-legale voordelen voor de werknemer en zijn overdraagbaar bij verandering van werkgever.

Deze worden op pensioenleeftijd aan een gunstig tarief uitgekeerd.

Neem contact op en Luxassur zal je volledig vrijblijvend een offerte maken.