Fiscale optimalisatie particulieren

Voor particulieren zorgt Luxassur ook...

Buiten het wettelijk kan men als particulier ook sparen voor het pensioen en kan men hierdoor ook een belastingvoordeel genieten van ongeveer 30 à 40% ( derde pijler ).

Vandaar dat ook de derde pijler door de overheid sterk wordt gepromoot. 

Pensioensparen is, in tegenstelling tot de tweede pijler ( zie later ), een individuele vorm van aanvullend pensioen. De belangrijkste promotie door de overheid is een fiscale stimulans. Om het eenvoudig uit te leggen: wie aan pensioensparen doet, heeft recht op belastingvermindering. Het voordeel is dubbel: op het moment van sparen is er het fiscaal voordeel, na de pensionering ligt er een appeltje voor de dorst te wachten. 

Pensioensparen is voor iedereen toegankelijk, zowel voor loontrekkenden, zelfstandigen als ambtenaren. Binnen eenzelfde gezin kunnen zowel man als vrouw aan pensioensparen doen. Het plafond van het aftrekbaar bedrag wordt jaarlijks vastgelegd. Van de derde pijler maken overigens ook de levensverzekeringen deel uit, die echter duidelijk van het pensioensparen onderscheiden moeten worden.