Levensverzekering

Levensverzekeringen...

De Belg staat bekend dat hij voor alles en nog wat verzekerd is. Hij neemt een verzekering tegen diefstal, ongevallen, brand, glasbreuk, pech onderweg, onhandig huispersoneel, rampspoed tijdens de vakantie, roekeloze huisdieren, enz. Het mag dus niet verwonderlijk heten dat hij ook zijn meest kostbare bezit verzekert: 'zijn LEVEN'.

De levensverzekeringscontracten hebben de jongste jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan.

In een levensverzekeringscontract kunnen twee hoofdwaarborgen worden verzekerd: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract (kapitaal overlijden) en/of een kapitaal op de einddatum van het contract indien de verzekerde in leven is (pensioenkapitaal).

De meest gekende is de overlijdensverzekering. Er zijn drie vormen: levenslange verzekering, tijdelijke verzekering en de schuldsaldoverzekering meestal gekoppeld aan een krediet.

Wel zijn de laatste jaren meer en meer maatschappijen deze verzekeringsvorm ook gaan gebruiken als spaarplan. Er wordt gebruik gemaakt van een TAK21 (vast rendement) of een TAK23 (speculatiever).

De twee voorgaande opties worden soms ook samen in één contract verwerkt en dan noemt men dat een gemengde levensverzekering.